Ban lãnh đạo

Cơ cấu ban lãnh đạo công ty cổ phần woodsland 

Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Hải Bằng

Tổng Giám đốc

Bà Đỗ Thị Bạch Tuyết

Phó Tổng Giám đốc

 

 

Ông Hà Đăng Chỉnh

Bà Trần Thị Thu Hàn

 

 

LogowoodslandGĐ nhà máy Woodsland

 

 

Ông Vũ Văn Hải

 

 

GĐ nhà máyThuận Hưng

 

 

Ông Lê Quang Khánh

 

 

GĐ nhà máy Kim Hoa

 

 

Ông Trình Hiền Phương

 

 

PGĐ Nhà máy Tuyên Quang

Ông Nguyễn Văn Nam

 

 

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

0869876898